top of page
Search
  • Writer's pictureJussi Pellikainen

Saako hevoselle sanoa:"Ei!"

Ihmisen suurimpia kompastuskiviä, mitä tulee hevosen kouluttamiseen, on pyrkimys siirtää omat ajatusmallit ja käytöstavat hevoseen inhimillistämällä sen. Hevosen tarvepyramidi on kuitenkin eri näköinen kuin ihmisellä. Ja niiden luontaisin reaktio asioihin on ristiridassa ihmisen reaktioiden ja toiveiden kanssa. Cesar Milan sanoi osuvasti, että meidän tulee kunnioittaa eläintä sellaisena kuin se on, eikä yrittää tehdä siitä ihmistä. Näin ollen niin hevosen kuin ihmisenkin on muutettava luontaista käyttäytymistään tullakseen toimeen keskenään.


Tärkein asia, mihin tulisi pyrkiä koulutuksen alusta asti on ihmisen kunnioitus ilman pelkoa. Siihen ei päästä väkivallalla, eikä myöskään lahjoilla tai hemmottelulla, vaan liikkeen luomisella ja ohjaamisella tavalla, jonka hevonen ymmärtää. Meidän tulee olla selkeitä ja johdonmukaisia siinä mitä pyydämme hevoselta. Samalla tavoin kuin lapsi tarvitsee rakkautta ja rajoja myös hevosen tulee tietää mitä saa tehdä ja mitä ei. Vapaakasvatus on huono lähtökohta molemmissa tapauksissa. Eritoten kun kyseessä on puolen tonnin painoinen reaktiivinen saaliseläin.


Mikäli yksilö ei koskaa käsittele pettymyksiä tai mitään kielteisiä asioita, niin kuinka se kykenee toimimaan kun sellainen tilanne tulee kohdalle?

Negatiivisia asioita

väistämättä tapahtuu kaikille jossain vaiheessa elämää. Tärkeintä on olla se kallio, joka ohjaa hevosen huomion takaisin tähän hetkeen. Samalla sen luottamus ihmisen kykyyn toimia johtajana kasvaa, ja hevonen alkaa jännittävässä tilanteessa kysyä meiltä tarvitseeko sen reagoida. Emme voi eikä meidän tule pyrkiä pitämään hevosia tai itseämme suojassa "pahalta" maailmalta, koska jossain vaiheessa todellisuus aina tulee illuusion läpi. Oleellista on omata kyky käsitellä myös ne huonot asiat.


Voitko siis sanoa hevosellesi "EI!" ? Kyllä voit, kunhan asiassa on johdonmukainen ja ilmaisee itsensä, niin että hevonen myös ymmärtää sinua. Ajoituksen tulee olla oikea, jotta palaute yhdistyy oikeaan asiaan. Esimerkiksi syöminen kesken talutuksen tai ratsastuksen. Älä "kiellä" ajatuksesta, vaan anna tehdä väärin ja korjaa vasta ensimmäisen haukkauksen kohdalla. Ei kymmenen sekunttia syömisen alettua eikä kahta etukäteen.


Mukavaa alkavaa syksyä!


- Jussi

41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page